jueves, 7 de abril de 2011

MATERIALS PER TREBALLAR LA INDUSTRIALITZACIÓ A CATALUNYA I ESPANYA


UN EXEMPLE: LA COLÒNIA FABRA I COATSLLEGENDA:

1. Línia de tren  2.Habitatges dels obrers  3.Casa del mestre  4.Casa del administrador  5.Economat 6.Teatre casino  7. Xalets dels directius  8.Habitatges dels encarregats  9.Església  10.Casa del metge i dispensari  11.Habitatges del cap de bombers i del manyà  12.Fàbrica.


EL VAPOR AYMERICH DE TERRASSA


PRINCIPALS  ZONES INDUSTRIALS I JACIMENTS MINERS A ESPANYA
ETAPES DE CONSTRUCCIÓ DEL FERROCARRIL